tisdag 13 september 2011

Den homeriska frågan

Den homeriska frågan uppstod utifrån forskning, dispyter och allehanda gräl utifrån frågeställningen huruvida de faktiskt var endast en person, Homeros, som hade skrivit de två tunga verken Illiaden och Odyssén. Vissa ansåg det vara smått omöjligt att en person skulle ha skrivit båda verken, då de skiljer sig så markant åt både i historia och i språk, vilket ansågs vara bevis nog för att (minst) två olika personer skrivit dessa verk. Teorier finns också om att det faktiskt var en kvinna som skrev Odyssén.

Numera verkar dessa diskussioner ha dött ut, Homeros klassiska verk tillskrivs Homeros, och frågan verkar inte heller väcka så många starka känslor.

På senare år är det däremot William Shakespeare som har fått utstå kritik genom den homeriska frågan, och den kritiken har inte vara gudanådig. Man kan undra om det finns någon fråga inom litteraturvetenskapen som väcker så många starka känslor som detta om vem som faktiskt skrev Shakespeares alla verk.

Och visst finns det underlag till att anta att Shakespeare inte var ensam om att författa allt som idag tillskrivs Shakespeare. Med undantag av sådana antaganden som att Shakespeare knappt var skrivkunnig, så är det ett gigantiskt arbete han lämnat bakom sig, ett gigantiskt arbete som även är väldigt varierande, både i form, genre och språk. Egentlige så räcker det med att endast titta på A Midsummer Night´s Dream för att man ska få stifta bekantskap med Shakespeares oerhört varierande språk.

Nu senast är det inom filmens värld som Shakespeare och den homeriska frågan tas upp. Jag är skeptisk till att någon ny information kommer tas upp i denna film, eller att den kommer bringa någon större klarhet i frågan. Dock kan den vara spännande att se, kanske inte utifrån perspektivet den homeriska frågan, men däremot ur perspektivet Shakespeare.

Och slutligen så kan man fråga sig om det egentligen spelar någon roll vem som skrev Shakespeares verk. Vi kommer aldrig någonsin få reda på sanningen, vi kan endast filosofera. Och själv så önskar jag innerligt att det är en och samma person besatte den här kunskapen och förmågan att skriva så underbart vackert och varierande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar